Kunde og byggherre

Statsbygg

Om prosjektet

Håkonshallen ble oppført som kongelig residens og festhall og så vidt man vet første gang brukt i Magnus Lagabøtes bryllup i 1261. Hallen forfalt så noe og ble brukt som kornmagasin på 1600-tallet. Den har siden blitt restaurert gjentatte ganger og nå planlegges og etableres det fullverdig universell tilkomst til bygget. Et prosjekt stipulert til 30 MNOK der prosjektering ble påbegynt i 2020 og detaljprosjektering pågår ut 2022.

dPlans rolle

dPlan benyttes som fremdriftsverktøy i prosjekteringsprosessen. Denne kjøres etter LEAN-prinsipper med kontrollperioder og måling av PPU. Oppfølging av plankvalitet og rotårsaksanalyserer sentrale styringsmidler.